Katalóg druhov Slovenska

Stránka Katalóg druhov Slovenska vznikla za účelom aktualizovať zoznam všetkých druhov, s ktorými je možné stretnúť na území Slovenska. Snaha autorov bola zatriediť druhy podľa najnovšieho taxonomického systému, ktorý by mal klasifikovať a čo najviac vystihnúť príbuznosť skupín a druhov.