Taxonómia

 • doména|
 • ríša|
 • podríša|
 • nadkmeň|
 • kmeň|
 • podkmeň|
 • nadtrieda|
 • trieda|
 • podtrieda|
 • rad|
 • podrad|
 • nadčeľaď|
 • čeľaď|
 • podčeľaď|
 • rod|
 • druh|